sábado, 28 de junio de 2014

Activitats d’estiu als Museus de Sant Cugat : Taller que realizaremos el próximo Viernes 4 de Julio

Us convidem aquest estiu a anar als Museus de Sant Cugat

Ofereixen una sèrie de propostes de qualitat, amb nombroses activitats dirigides a un públic familiar.

Aquest any ens han proposat comptar amb nosaltres i estem super contentes de poder col·laborar , realitzarem un taller divendres que ve 4 de Juliol a les 11 h.

" L ´OT DEL PAPEROT I EL SEU ARXIU "

Visita a arxiu Municipal i taller de creació d'arxius personals amb tècnica de scrapbooking"

A partir de 5 anys.

Col·labora: Les Casitas de Papel


Si voleu mes informació sobre altres activitats ,us passo l'enllaç:

www.museu.santcugat.cat

Os invitamos este verano a ir a los  Museos de Sant Cugat

 

Ofrecen una serie de propuestas de calidad, con numerosas actividades dirigidas a un público familiar.

Este año nos han propuesto  contar con nosotras y estamos encantadísimas de poder colaborar , realizaremos un taller el próximo viernes 4 de Julio a las 11 h.

" L ´OT DEL PAPEROT I EL SEU ARXIU "

Visita a archivo Municipal y taller de creación de archivos personales con técnica de scrapbooking"

A partir de 5 años.
Colabora: Las Casitas de Papel

Si queréis mas información sobre otras actividades ,os paso el enlace:

www.museu.santcugat.catA partir d'un arxivador....... crearem pels gegants;
 
A partir de un archivador....... crearemos para  gigantones:


 
I pels menuts de la casa podran triar  tovallons com aquests pel seu arxiu:
 
 Y para los mas peques de la casa podrán elegir servilletas como estas para su archivo:
 
 
 


Us passo un breu resum de Wikipedia ; pels que s'inicien en aquest apassionant món creatiu:


Tècniques

Practicar Scrapbooking és practicar al mateix temps multitud d'altres manualitats tan diverses com l'estampació i l'encunyat, i de totes les dificultats que van des de la més senzilla com la simple retallada de figures fins a la més complicada com el repujat. No obstant això, l'ocupació de les unes i les altres dependrà en gran manera del resultat final que es busca (simple o sofisticat) i dels materials dels quals es disposa. Per començar només cal tenir en compte una organització i disseny lògics perquè no resulti una composició massa recarregada o difícil d'entendre. Idees tan simples com seguir un ordre cronològic sempre donaran bon resultat, però altres opcions com la temàtica, els amics, la família, les festes... són bones alternatives.

Les fotografies es poden col·locar simplement amb marcs o ben esquinçades o retallades en zig-zag o altres formes. Altres procediments més complexos serien crear composicions de mosaics, espirals o figures geomètriques a partir de diverses fotografies.

L'ocupació del color i els elements decoratius són essencials en el resultat final. Però mai cal oblidar que el realment important són les fotografies i, per tant, aquestes han de ser les protagonistes de l'àlbum i la història que es vulgui explicar. Un bon mètode per a això és incloure etiquetes o petits paràgrafs, que descriguin breument el contingut de la fotografia a la qual acompanya.

Suports per decorar: Safates, caixes, calendaris, quaderns....

Eines: Plantilles de retallada,troqueladores,gofrat,reblons,segells,papers estampats,granadures, cintes...

Tècniques: Pintura, Decoupage,Estarcido, Caligrafia, Estampació, Repujat...

                                                         ...........................................

 
Os paso un breve resumen  de Wikipedia ; para los que se inician  en este apasionante mundo creativo:

Técnicas

Practicar Scrapbooking es practicar al mismo tiempo multitud de otras manualidades tan diversas como la estampación y el troquelado, y de todas las dificultades que van desde la más sencilla como el simple recorte de figuras hasta la más complicada como el repujado. Sin embargo, el empleo de unas y otras dependerá en gran medida del resultado final que se busca (simple o sofisticado) y de los materiales de los que se dispone. Para empezar sólo hay que tener en cuenta una organización y diseño lógicos para que no resulte una composición demasiado recargada o difícil de entender. Ideas tan simples como seguir un orden cronológico siempre darán buen resultado, pero otras opciones como la temática, los amigos, la familia, las fiestas... son buenas alternativas.
Las fotografías se pueden colocar simplemente con marcos o bien rasgadas o recortadas en zig-zag u otras formas. Otros procedimientos más complejos serían crear composiciones de mosaicos, espirales o figuras geométricas a partir de varias fotografías.
El empleo del color y los elementos decorativos son esenciales en el resultado final. Pero nunca hay que olvidar que lo realmente importante son las fotografías y, por tanto, éstas deben ser las protagonistas del álbum y la historia que se quiera contar. Un buen método para esto es incluir etiquetas o pequeños párrafos, que describan brevemente el contenido de la fotografía a la que acompaña.

Soportes para decorar: Bandejas, cajas, calendarios, cuadernos....

Herramientas: Plantillas de recorte,troqueladores,gofrado,remaches,sellos,papeles estampados,abalorios, cintas...

Técnicas: Pintura, Decoupage,Estarcido, Caligrafia,Estampación, Repujado...


 
Ens veiem al museu
Nos vemos en el museo
 
Nurr